•    Sahaj Diamond
 •     Manish Maniya
 •     +91 9979730020
 •     ManishManiya@gmail.com
 •     
 •    Dhyani Diamond
 •     Hitesh Goti
 •     +91 9904018041
 •     Hiteshgoti@gmail.com
 •     
 •    Satnaam Diam
 •     Raju Dhola
 •     +91 9825776000
 •     RajPatel2625@gmail.com
 •     
 •    Pari Impex
 •     Sanjaybhai Jivani
 •     +91 9974090127
 •     SanjayJivani90@gmail.com
 •     www.PariImpex.in
 •     Presto Trade
 •      Varshit Jain
 •     +852 9570 1320
 •     Presto@Prestotrade.com.hk
 •     www.prestotrade.hk
 •    NLD Cosmetics
 •     Nirmit Daliya
 •     +91 99794 82000
 •     Nirmit11311@gmail.com
 •     www.nld.life
 •    KP Sanghvi & Sons
 •     Alpesh Rathod
 •     +91 97690 88790
 •     Alpesh@kpsanghvi.com
 •     https://www.kpsanghvi.com
 •    Walnut Innovations
 •     Manohar Sharan
 •     +91 94148 30933
 •     Info@Walnutinnovations.Com
 •     www.walnutinnovations.com
 •    Kunj Industries
 •     Uday Patel
 •     +91 9638282578
 •     udaykapdiya@yahoo.in
 •     www.kunjindustries.com
 •    DIAMAX
 •     Dhrumil Shah
 •     +91 9825217325
 •     ddshah95@yahoo.com
 •     http://diagreen.net/
 •    Global Orbit Export
 •     Lakhani Parul
 •     +91 85114 70699
 •     lakhaniparul2018@gmail.com
 •     https://globalorbitexport.com/
 •    Ananya Jewels
 •     Jignesh Goti
 •     +919819119816
 •     ananyajewelssales@gmail.com
 •     www.ananyajewels.com
 •    Welcome Pharmacy
 •     Divyesh Vekariya
 •     9428747699
 •     WelcomePharmacy19@gmail.com
 •     
 •    Brown Gems (HK) Ltd.
 •     Harkishan Monpara
 •     +85254994404
 •     Browngemshk@gmail.com
 •     www.browngemshk.com
 •    Yogi Polymers
 •     Vasant Chalodiya
 •     +91 9909809400
 •     YogiPolymers45@Gmail.com
 •     
 •    Liva (HK) Ltd
 •     Rakesh Tagadiya
 •     +852 5687 0060
 •     Livaahk@Gmail.com
 •     
 •    Sarang Infotech
 •     Mitul Sonani
 •     +91 953 717 5050
 •     saranginfotech50@gmail.com
 •     https://lifestylenews.co.in/
 •    Sayona Group
 •     Nilesh M Patel
 •     9998612958
 •     SayonaLogistic@Gmail.com
 •     https://sayonagroup.in/
 •    Gopal Wellness
 •     Sharad Jetani
 •     +919819729190
 •     jetani29190@gmail.com
 •